TUDÁSTÁR

Szabad vándorlás vagy kivételes befogadás?

Magyarország a menekülteket kibocsátó országból valóban menekülteket befogadó országgá – vagy legalábbis ugródeszkává – vált a nyolcvanas évek végétől kezdődően? Ha igen, miért tette?

Miért nem költözhet mindenki oda, ahová akar, miért kell a menekülőnek „kivételt”, rendkívüli bebocsáttatást kérnie? Másképp kell-e, szabad-e bánni az Erdélyből menekülővel, mint az Afganisztánból érkezővel? Szigorodott, vagy enyhült a magyar menekültügyi rendszer az Európai Unióhoz közeledvén?

Csak néhány kérdés azok közül, amelyekre választ kap az Olvasó. A könyv elméleti fejezetei megvilágítják, hogy miért képzelhető el egy olyan világrend, amelyben mindenki (aki nem közvetlenül veszélyes a társadalomra) oda költözhet, ahova akar, s azt is, amíg ez az állapot nem következik be, miért helyes a menekültekkel kivételt tenni.

A magyar történelem, a jogszociológia, a demográfia, a politológia, a nemzetközi jog s mindenekelőtt a magyar menekültügy iránt érdeklődők olyan könyvet kapnak kezükbe, amely elsődleges – gyakran nem publikus – források feldolgozásával, és a nyilvános diskurzus elemzésével kínál tükröt. Megmutatja, hogy a független magyar menekültpolitika időszakában, a nyolcvanas évek vége és az uniós csatlakozás közötti negyedszázadban mit tettünk mi – akik annyi hullámban menekültünk el innen – azokért, akik nálunk kerestek oltalmat.

Nagy Boldizsár A magyar menekültjog  és menekültügy  a rendszerváltozástól  az Európai Unióba lépésig című 2012-ben, a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent könyvének Szabad vándorlás vagy kivételes befogadás? fejezete itt elérhető: nagy_boldizsar_szabad_vandorlas_vagy_kiveteles_befogadas.pdf

Nagy Boldizsár

Az ELTE-n jogi és filozófiai diplomát szerzett, PhD-jét a magyar menekültügy és menekültjog rendszerváltás és EU csatlakozás közötti történetéről írta. Az ELTE tiszteletbeli tanára, a CEU docense, a Refugee Law Reader főszerkesztője, az International Journal of Refugee Law szerkesztőbizottságának tagja, a European Society of International Law egyik alapítója, a Menedék Egyesület alelnöke. Magyarországon és külföldön főleg nemzetközi jogot és menekültjogot tanít. Honlapja: www.nagyboldizsar.hu