TUDÁSTÁR

A menekültek és oltalmazottak integrációs programjának megszűnéséről

A menekültek és oltalmazottak integrációjában jelentős visszalépés történt Magyarországon a 2016. nyári jogszabály-változások miatt – pedig a menedékjog kiürül, ha annak szociális dimenziója megszűnik. Az így teremtett körülmények lehetnek annyira súlyosak, hogy elérjék az embertelen és megalázó bánásmód szintjét. Több tagállami bíróság mondta már ki, hogy a dublini rendelet alapján Magyarországra történő visszaküldés sértené az érintett személyek alapvető jogait; ez a helyzet csak tovább romolhat, ha Magyarország az elismert menekülteknek és oltalmazottaknak nem nyújt hatékony segítséget a beilleszkedéshez. A kommentár azonban arra is rá kíván mutatni, hogy a jogszabályi változásoktól függetlenül is léteznek társadalmi-gazdasági folyamatok: ha a társadalom egyébként befogadó, a munkaerő-piaci helyzet kedvező, akkor a kedvezőtlenebbé váló szabályozás esetén is lehetséges a beillesz kedés. Ez természetesen nem csökkenti a jogalkotó felelősségét, de hozzátartozik a valósághoz. Sajnos, jelenleg a magyarországi társadalom – nem függetlenül a politikai hatásoktól – extrém mértékben kirekesztő és elutasító. A munkaerő-piaci helyzet jelenleg kedvező ugyan, ám a teljes integrációs folyamatot könynyelműség pusztán erre alapozni.