TUDÁSTÁR

Barna Ildikó – Koltai Júlia Anna (2018): A bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök belső szerkezete és az attitűdök változása 2002 és 2015 között Magyarországon az ESS adatai alapján

Barna Ildikó – Koltai Júlia Anna (2018): A bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök belső szerkezete és az attitűdök változása 2002 és 2015 között Magyarországon az ESS adatai alapján. Socio.hu, 2., 4-23.

A tanulmányban a magyar népesség bevándorlással kapcsolatos, 2002-ben és 2015-ben mért attitűdjeit vizsgálják a szerzők. Először ezen attitűd belső szerkezetét elemezték: arra voltak kíváncsiak, hogy a két vizsgált évben ugyanazzal a jelentéssel bír-e bevándorlásellenesnek vagy azt pártolónak lenni. Elemzésük alapján a két vizsgált évben ugyanazokból a változókból létrehozható egy bevándorlással kapcsolatos attitűdöt mérő összetett változó, valamint az attitűdöt mérő változók mindkét évben hasonló struktúrába rendeződnek. Ez alapján lehetőség nyílt a látens változót magyarázó modellek elemzésére és összehasonlítására a két évben. Azt találták azonban, hogy a látens változók skálái nem ugyanott helyezkednek el, így a látens változók átlagai nem hasonlíthatók össze. Tanulmányuk második részében a bevándorlással kapcsolatos attitűdöket befolyásoló tényezőket vették górcső alá. A demográfiai változók közül az életkornak és a településtípusnak van szignifikáns hatása. A „puhább”, attitüdionális változók, mint a beengedési kritériumok fontossága, a társadalmi távolság, a realisztikus és szimbolikus fenyegetettségérzet mindkét évben szignifikánsan befolyásolják a bevándorlással kapcsolatos attitűdöket, és hatásuk 2015-re növekszik. 

A teljes tanulmány itt érhető el: https://socio.hu/uploads/files/2018_2ess/28_barna_koltai.pdf