TUDÁSTÁR

Frontpage

Menedék Tudástár

Migráns-specifikus szakirodalom és segédanyag gyűjtemény

A Menedék Egyesület több, mint két évtizedes munkája során folyamatosan gyűjti a migrációra vonatkozó hazai és a nemzetközi jogi, igazgatási szabályozásokat, a migrációs mozgást feldolgozó statisztikai adatokat, a beilleszkedéshez szükséges gazdasági, szociális, munkaügyi és egyéb feltételeket tárgyaló információkat, a magyar és a nemzetközi migrációs szervezetek főbb adatait, valamint a migrációs hazai kutatásokra és publikációkra vonatkozó információkat.

Tovább

Az Outcast Europe hat ország részvételével megvalósuló projekt, melynek célja, hogy bemutassa az adott ország migrációs élményeit és tapasztalatait. A kiállítás összeállítása során az IOM számított a magyar lakosság és a bevándorló közösségek aktív együttműködésére is, így a kiállított darabok jelentős részét magánszemélyek által felajánlott tárgyak képezték, melyeken keresztül a látogatók különböző migrációs történetekkel ismerkedhettek meg az 1950- es évektől napjainkig. A kiállítással szerették volna közelebb hozni egymáshoz ezeket a történeteket, és bemutatni, hogy a migráció, a vándorlás egy történelmen, kultúrákon, valláson és népeken átívelő közös realitás.

Az IOM készített egy applikációt MigApp néven, amely könnyű hozzáférést biztosít a migránsoknak a migrációval kapcsolatos információkhoz és az IOM szolgáltatásaihoz.

A #MigApp segít a bevándorlóknak megalapozott döntések meghozatalában, és lehetővé teszi az IOM számára, hogy szélesebb körben érjem el migránsokat a legfrissebb mobiltechnológia kihasználásával.

Molnár Áron (NoÁr) szabaduszó színész és rapper legújabb klippje felszólal többek között  a rasszizmus és xenophóbia ellen.

https://

A Tudás-Készség-Attitűd projektünkben két olyan hosszú képzést tartunk, aminek végén a résztvevők beadandó házi dolgozatot készítenek. A beérkezett esettanulmányok, terepelemzések, médiaelemzések felhasználásával tematikus anyagokat készítünk.

 Kijött az OECD International Migration Outlook 2018 c. kiadványa, ami összefoglalja az OECD tagállamaiban a migrációs fejleményeket. A Magyarországról szóló részt a 247-248 oldalon található.
 

Az Európai Unió intézményei a dublini egyezemény reformján dolgoznak hónapok óta. Ennek keretében június végén lesz egy csúcstalálkozó, ahol a közös Európa Uniós migrációs politikai lesz a téma. 

Kovács András - Barna Ildikó (szerk.)(2018): Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben. Egy szociológiai kutatás eredményei, Szombat folyóírat, Budapest

Megjelent a "Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben. Egy szociológiai kutatás eredményei" című kötet  Kovács András és Barna Ildikó szerkesztésében. 

Részlet a kötet bemutató szövegéből:
"Minden, amit tudni akart a mai magyar zsidókról, de nem volt kitől megkérdeznie.
Létszámuk, identitásuk, anyagi helyzetük, szociális rászorultságuk, világnézetük és politikai attitűdjeik, vallásgyakorlatuk, antiszemitizmus-tapasztalatuk, a zsidó közösséghez és Izraelhez való viszonyuk egyaránt találgatások tárgya. A 2017-ben, reprezentatív mintán lezajlott szociológiai kutatás feldolgozása most pontos választ ad ezekre a kérdésekre."

Barna Ildikó – Koltai Júlia Anna (2018): A bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök belső szerkezete és az attitűdök változása 2002 és 2015 között Magyarországon az ESS adatai alapján. Socio.hu, 2., 4-23.

A tanulmányban a magyar népesség bevándorlással kapcsolatos, 2002-ben és 2015-ben mért attitűdjeit vizsgálják a szerzők. Először ezen attitűd belső szerkezetét elemezték: arra voltak kíváncsiak, hogy a két vizsgált évben ugyanazzal a jelentéssel bír-e bevándorlásellenesnek vagy azt pártolónak lenni. Tanulmányuk második részében a bevándorlással kapcsolatos attitűdöket befolyásoló tényezőket vették górcső alá. 

A Tudás-Készség-Attitűd projektünkben két olyan hosszú képzést tartunk, aminek végén a résztvevők beadandó házi dolgozatot készítenek. A beérkezett esettanulmányok, terepelemzések, médiaelemzések felhasználásával tematikus anyagokat készítünk.

 

Június 20-a az a nap, amikor a világ megemlékezik a menekültek millióról. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet arra a több millió menekültre és kitelepítettre, akik háború, üldözés vagy egyéb konfliktusok miatt kényszerültek elhagyni otthonaikat.

Az ENSZ kezdeményezése a világnap alkalmából:
http://www.unhcr.org/refugeeday/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bcEAEUgBn_g

címkefelhő

menekültügy, menedékjogi eljárás, migrációs politika, migráns profil, nemzetközi védelem, integráció, identitás, kulturális különbségek, kultúrsokk, befogadás kritériumai, illegális bevándorlás, segítés színterei, Magyarország, megküzdési stratégiák, interkulturális találkozások, etnikai-vallási konfliktusok, nemi szerepek, emberi jogok, másodgeneráció, sztereotípiák, előítéletek, szerb-bosnyák konfliktus, többség-kisebbség, vegyes párkapcsolat, elrendezett házasság, duális munkaerő-piac, diaszpórák, paternalizáció, kísérő nélküli kiskorú, antropológiai megközelítés, hátrányos helyzetű csoportok, státuszvesztés, multikulturalitás, társadalmi mobilitás, ICCR, áthozás-kireptetés, enklávé gazdaság, transznacionalitás, nemzetközi tendenciák, migráns gyerekek integrációja és oktatása, pull&push, országinformáció, EU-harmonizált védelmi státuszok, emberkereskedelem áldozatai, újságírás, média, pedagógus segédlet, interkulturális kommunikáció, felnőttoktatás, filmek, szakirodalom