TUDÁSTÁR

Frontpage

Menedék Tudástár

Migráns-specifikus szakirodalom és segédanyag gyűjtemény

A Menedék Egyesület több, mint két évtizedes munkája során folyamatosan gyűjti a migrációra vonatkozó hazai és a nemzetközi jogi, igazgatási szabályozásokat, a migrációs mozgást feldolgozó statisztikai adatokat, a beilleszkedéshez szükséges gazdasági, szociális, munkaügyi és egyéb feltételeket tárgyaló információkat, a magyar és a nemzetközi migrációs szervezetek főbb adatait, valamint a migrációs hazai kutatásokra és publikációkra vonatkozó információkat.

Tovább

Lezárult a SIMILAR projektünk, melnyek célja az volt, hogy hozzájáruljon azon szakemberek tudásának bővítéshez, akik külföldiekkel (bevándorlók, menekültek, stb.) foglalkoznak.

Az Outcast Europe hat ország részvételével megvalósuló projekt, melynek célja, hogy bemutassa az adott ország migrációs élményeit és tapasztalatait. A kiállítás összeállítása során az IOM számított a magyar lakosság és a bevándorló közösségek aktív együttműködésére is, így a kiállított darabok jelentős részét magánszemélyek által felajánlott tárgyak képezték, melyeken keresztül a látogatók különböző migrációs történetekkel ismerkedhettek meg az 1950- es évektől napjainkig. A kiállítással szerették volna közelebb hozni egymáshoz ezeket a történeteket, és bemutatni, hogy a migráció, a vándorlás egy történelmen, kultúrákon, valláson és népeken átívelő közös realitás.

Az IOM készített egy applikációt MigApp néven, amely könnyű hozzáférést biztosít a migránsoknak a migrációval kapcsolatos információkhoz és az IOM szolgáltatásaihoz.

A #MigApp segít a bevándorlóknak megalapozott döntések meghozatalában, és lehetővé teszi az IOM számára, hogy szélesebb körben érjem el migránsokat a legfrissebb mobiltechnológia kihasználásával.

Molnár Áron (NoÁr) szabaduszó színész és rapper legújabb klippje felszólal többek között  a rasszizmus és xenophóbia ellen.

https://

A Tudás-Készség-Attitűd projektünkben két olyan hosszú képzést tartunk, aminek végén a résztvevők beadandó házi dolgozatot készítenek. A beérkezett esettanulmányok, terepelemzések, médiaelemzések felhasználásával tematikus anyagokat készítünk.

 Kijött az OECD International Migration Outlook 2018 c. kiadványa, ami összefoglalja az OECD tagállamaiban a migrációs fejleményeket. A Magyarországról szóló részt a 247-248 oldalon található.
 

Az Európai Unió intézményei a dublini egyezemény reformján dolgoznak hónapok óta. Ennek keretében június végén lesz egy csúcstalálkozó, ahol a közös Európa Uniós migrációs politikai lesz a téma. 

Kovács András - Barna Ildikó (szerk.)(2018): Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben. Egy szociológiai kutatás eredményei, Szombat folyóírat, Budapest

Megjelent a "Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben. Egy szociológiai kutatás eredményei" című kötet  Kovács András és Barna Ildikó szerkesztésében. 

Részlet a kötet bemutató szövegéből:
"Minden, amit tudni akart a mai magyar zsidókról, de nem volt kitől megkérdeznie.
Létszámuk, identitásuk, anyagi helyzetük, szociális rászorultságuk, világnézetük és politikai attitűdjeik, vallásgyakorlatuk, antiszemitizmus-tapasztalatuk, a zsidó közösséghez és Izraelhez való viszonyuk egyaránt találgatások tárgya. A 2017-ben, reprezentatív mintán lezajlott szociológiai kutatás feldolgozása most pontos választ ad ezekre a kérdésekre."

Barna Ildikó – Koltai Júlia Anna (2018): A bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök belső szerkezete és az attitűdök változása 2002 és 2015 között Magyarországon az ESS adatai alapján. Socio.hu, 2., 4-23.

A tanulmányban a magyar népesség bevándorlással kapcsolatos, 2002-ben és 2015-ben mért attitűdjeit vizsgálják a szerzők. Először ezen attitűd belső szerkezetét elemezték: arra voltak kíváncsiak, hogy a két vizsgált évben ugyanazzal a jelentéssel bír-e bevándorlásellenesnek vagy azt pártolónak lenni. Tanulmányuk második részében a bevándorlással kapcsolatos attitűdöket befolyásoló tényezőket vették górcső alá. 

A Tudás-Készség-Attitűd projektünkben két olyan hosszú képzést tartunk, aminek végén a résztvevők beadandó házi dolgozatot készítenek. A beérkezett esettanulmányok, terepelemzések, médiaelemzések felhasználásával tematikus anyagokat készítünk.

 

címkefelhő

menekültügy, menedékjogi eljárás, migrációs politika, migráns profil, nemzetközi védelem, integráció, identitás, kulturális különbségek, kultúrsokk, befogadás kritériumai, illegális bevándorlás, segítés színterei, Magyarország, megküzdési stratégiák, interkulturális találkozások, etnikai-vallási konfliktusok, nemi szerepek, emberi jogok, másodgeneráció, sztereotípiák, előítéletek, szerb-bosnyák konfliktus, többség-kisebbség, vegyes párkapcsolat, elrendezett házasság, duális munkaerő-piac, diaszpórák, paternalizáció, kísérő nélküli kiskorú, antropológiai megközelítés, hátrányos helyzetű csoportok, státuszvesztés, multikulturalitás, társadalmi mobilitás, ICCR, áthozás-kireptetés, enklávé gazdaság, transznacionalitás, nemzetközi tendenciák, migráns gyerekek integrációja és oktatása, pull&push, országinformáció, EU-harmonizált védelmi státuszok, emberkereskedelem áldozatai, újságírás, média, pedagógus segédlet, interkulturális kommunikáció, felnőttoktatás, filmek, szakirodalom